gimnastyka czarownic, dolny świat, ćwiczenie nr 5

gimnastyka czarownic, dolny świat, ćwiczenie nr 5

Przykładowe ćwiczenie i odpowiadający mu symbol. Na karcie ćwiczenie 5 z dolnego świata.

przykładowe ćwiczenie gimnastyki czarownic