Stanisław Wocjan – U Świętego Dębu, 1964

Stanisław Wocjan – U Świętego Dębu, 1964

Według Kaziemierza Moszczyńskiego, w kulturze Słowian, drzewa nie są czczone bezpośrednio, ale jako miejsce spoczynku dla bóstw. To ołtarze, pod którymi w obrzędzie JOŚCIE składało się dla ofiary. W różnych stronach Słowiańszczyzny do dziś zachowały się głazy używanie przez lud w charakterze ołtarzy. Niektóre z tych kamieni jeszcze na początku XXw. odgrywały znaczną rolę w obrzedach Świąt Wielkanocnych. W zagłębieniach kamienia składano resztki święconego pożywienia oraz pieniądze.

Stanisław Wocjan – U Świętego Dębu, 1964