moon2 (pół księżyc do prawej)

moon2 (pół księżyc do prawej)